× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ WSPR

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny (S) - Zakład Pomocy Doraźnej

Informacje o komórce

Stacja (podstacja) pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pomoc doraźna - ratownicze zespoły wyjazdowe

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna ratunkowa


Adres

(085)-684 22 09
Prosta 4
17-200 Hajnówka

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1